fbpx

21. Yüzyıl Öğrenme Modeli

21. YÜZYIL ÖĞRENME MODELİ

21. Yüzyıl Öğrenme Modeli, çocuklarımızı 21. Yüzyıl yaşamına hazırlama ve kariyer, vatandaşlık, uluslararası birey olma gibi olguları benimsetme amacı ile BASME tarafından müfredata dahil edilmiştir. Bu yeni paradigma, okuma, yazma, matematik, bilim, sosyal bilgiler ve sanat gibi temel konulara odaklanırken 21. Yüzyıl öğreniminin gerektirdiği yaratıcılık ve inovasyon, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliği olgularını da ele almaktadır. 21. yüzyıl öğrenme modelinin işlediği bazı konular şu şekilde sıralanabilir: Küresel Farkındalık, Finans, Ekonomi, İş Okuryazarlığı, Toplumsal Okuryazarlık, Sağlık okuryazarlığı ve Çevre okuryazarlığı. Dahası, bu yaklaşım, her çocuğun gelecekte ihtiyaç duyduğu 21. Yüzyıl becerilerini edinmesini sağlar; girişimcilik ve inovasyon becerileri, bilgi, medya ve teknoloji becerileri, yaşam ve kariyer becerileri.