fbpx

Akademik

Uluslararası Erken Yaşlar Müfredatı (IEYC)

IEYC; erken çocukluk eğitimindeki en iyi global uygulamaları ve 2 ile 6+ yaş arasındaki çocukların gelişim ihtiyaçlarını kabul eden araştırma temelli bir müfredattır. Holistik sorgulama ve kişisel, sosyal ve duygusal gelişim dahil olmak üzere tüm müfredat alanlarını kapsayan oyu temelli yaklaşımlar yoluyla öğrenmenin temel alanlarını desteklemektedir. Çocukların hayal güçlerini tetikleyecek başlıklara sahip geniş yelpazedeki üniteler. IEYC öğrenme sürecimiz başlangıç noktası olarak çocukların merakını yakalamaktadır ve çocuk tarafından başlatılan ve öğretmen tarafından kademelendirilen sağlamayı imkan verici bir ortamda dengelemektedir.

Montessori Eğitim Sistemi

Montessori kendi kendini idare eden aktivite, pratik öğrenme ve işbirlikçi oyun temeli bir eğitim metodudur. Montessori sınıflarında sınıf ve öğretmen sürece yön vermek için yaşa uygun aktiviteler sunarken çocuklar öğrenmeleriyle ilgili yaratıcı seçimler yapmaktadır. Çocuklar dünyanın bilgisini keşfetmek ve araştırma ve maksimum potansiyellerini geliştirmek için grup halinde ve bireysel olarak çalışır. Montessori eğitimi çocukları dünyalarını ve onu oluşturan kuvvetleri araştırmaya teşvik eder.

21. Yüzyıl öğrenme

21. Yüzyıl öğrenme, öğrencilerin iş, yaşam ve vatandaşlıkta başarılı olması için ihtiyaç duyduklarını beceri ve bilgileri ortaya koymaktadır. Temel bilgi dersleri kapsamında öğrencilerin, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ev işbirliği gibi günümüz dünyasında başarının temel becerileri olan unsurları öğrenmesi gerekmektedir. 21. Yüzyıl öğrenme öğrencilerin gelecek yaşamlarındaki karmaşık yaşam ve iş ortamlarında hareket edebilmeleri için becerileri, içerik bilgilerini ve sosyal ve duygusal yetkinlikleri geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. 21. yüzyılda etkili olmak için vatandaşlar bilgi, medya ve teknolojiyi oluşturmakta, değerlendirmekte ve etkin şekilde kullanmaktadır.