fbpx

Eğitim Anlayışımız

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

BASME olarak çocuklarımızın temel öğrenim alanlarını geliştirmeye çalışmaktayız. Bu öğrenim alanları sosyal-duygusal gelişim, fiziksel gelişim, dil becerileri ve bilişsel gelişim alanlarıdır.  Felsefemizin temel odak noktası, çocuklarımızın dünyayı anlamalarına yardımcı olmak ve yaratıcılıklarını geliştirmektir.

Sosyal-Duygusal gelişim: Çocuklarımızın bağımsızlık, özgüven ve öz-denetim geliştirmelerine yardımcı olma, kuralları ve rutinleri takip etmelerini, arkadaş edinmelerini sağlama ve bir grubun parçası olmanın ne anlama geldiğini öğretme yönünde aktiviteler uygulanmaktadır.

Fiziksel gelişim: Çocuklarımızın kalın kas becerilerini arttırmak -hareket etme, koşma, zıplama, fırlatma ve yakalama- ve ince motor gelişimine destek olmak –düğme ilikleme, boncuk sıralama, kesme, çizim ve yazma gibi görevleri yapma-. için günlük fiziksel aktivitelerin yanı sıra, BASME’de deneyimli bir eğitmenle Zumba, Yoga ve jimnastik derslerimiz bulunmaktadır.

Bilişsel gelişim: Problem çözme, soru sorma, mantıksal düşünme, sınıflandırma, karşılaştırma, sayma ve kalıp yapma gibi düşünme becerileri ve çeşitli materyaller ile imgeleme kabiliyeti kazanılması için BASME’de her gün bilişsel aktivitelere yer verilmektedir.

Dil gelişimi: Başkalarıyla iletişim kurmak için kelimeler kullanma, anlatılanı dinleme ve konuşmaya katılma, harfleri ve kelimeleri tanıma ve bir amaç için yazmaya başlama becerilerini kazanması için çocuklarımıza özel materyallerimiz ile dil eğitimi verilmektedir. BASME’de İngilizce ve Türkçe günün her anında yaşayarak öğretilirken, Arapça dili de haftanın belli saatlerinde Montessori materyalleri ile tanıtılmaktadır.

BASME’de her gün bu dört gelişim alanına özel aktiviteler planlayarak, sınıflarımızı bu yönde organize ederek, oyuncaklarımızı ve malzemelerimizi müfredatımıza uygun olarak özenle seçerek, müfredatımızın hedeflerini gerçekleştirmeye ve çocuklarımızın okula başarılı bir başlangıç ​​yapmasını sağlamaya çalışmaktayız.